רשימת קיצורי מקלדת

רישוי עסקים

פרטי יצירת קשר

בכל בקשה, שאלה או פנייה, אנא צרו קשר עם מחלקת עידוד, קידום ורישוי עסקים ואיכות סביבה
 
מנהל המחלקה:  אבי אטיאס -04-6186422 | Asakim@bin-ada.co.il
 
כתובת למשלוח מכתבים - רחוב קרן היסוד 3 ת.ד. 8 בנימינה
טלפון: 04-6186422
פקס: 04-6389668
טלפון נייד: 054-7537620

הנחיות כלליות

מידע לאזרחים בנושא רישוי עסקים בנימינה גבעת עדה
קראו עוד

הנחיות להגשת תכניות עסק

תכניות העסק יוגשו בחמישה עותקים, כשהן מרוכזות על גבי גיליון אחד (מקופל כגרמושקה) כולל תרשים סביבה בקנה מידה 1:2500 ומפה מצבית בקנה מידה 1:250 ועליהם יודגש בקו עבה, בצבע אדום, ובצורה בולטת מיקום העסק.
קראו עוד

הנחיות להגשת בקשה לרישיון עסק

בכדי שנוכל לטפל בבקשה נבקשכם להגיש את המסמכים שלהלן:
במידה ובעל העסק מבקש חוות דעת של הועדה לתכנון ובניה טרם הגשת הבקשה לרישיון עסק, יש לשלוח את עורך הבקשה (אדריכל/מהנדס מורשה) לוועדה לתכנון ובניה, לקבלת מידע תכנוני. כמו כן, יש לוודא בוועדה לתכנון והבניה האם נדרש שימוש חורג.
קראו עוד

בקשה לרישיון עסק והצהרה