רשימת קיצורי מקלדת

מחלקות ואגפים

 לקביעת פגישה עם מנהל/ת האגף יש לתאם מול מזכירת האגף הרלוונטית.

ימים ושעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימי א, ג, ד, ה, 8:30-11:00 | ימי א, ד, ה 14:00-16:00 | ימי ג 16-18 
 

רכש ומכרזים

קראו עוד

כספים

גזברות, רכש, גבייה, דו"חות כספיים, תקציבים וצווי מיסים...
קראו עוד

הנדסה ופיתוח

אגף הנדסה אחראי לבצוע תחזוקת תשתיות היישוב ומיישם את מדיניות הנהלת המועצה...
קראו עוד

העמוד העסקי של המועצה

אינדקס עסקים, מידע לבעלי עסקים בתקופת הקורונה, רישוי עסקים ועוד
קראו עוד

אגף חק"ר (חינוך, קהילה, רווחה)

מערכת החינוך היישובית שואפת להטמיע בבתי הספר פדגוגיה חדשנית...
קראו עוד

אגף שפ"מ

אגף שיפור פני המועצות מטפל באספקטים חשובים רבים מתחום הסביבה...
קראו עוד

ביטחון קהילתי

קראו עוד

מחלקת דוברות ופניות תושבים

דוברת המועצה אחראית לניהול מערך הדוברות והסברה של המועצה...
קראו עוד

חברה כלכלית

קראו עוד

מבקר המועצה

מבקרת המועצה מופקד, על פי חוק, לבדוק את פעילות המועצה...
קראו עוד

מחלקה משפטית

קראו עוד

חופש המידע

קראו עוד