רשימת קיצורי מקלדת

מחלקת דוברות ופניות תושבים

 
דובר המועצה אחראי לניהול מערך הדוברות והסברה של המועצה בהתאם למדיניות ראש המועצה והנהלת המועצה.
 

במסגרת תפקיד

אחראי על האסטרטגיה התקשורתית של המועצה ועל המערך התקשורתי של פעולות המועצה.
אחראי על פיתוח ושיפור פלטפורמות הפצת מידע חיוני ושוטף לציבור בשגרה ובחירום
אחראי על סיקור תקשורתי של עבודת אגפיי ומחלקות המועצה על ידי העברת מידע שוטף ויזום לכלי התקשורת הארציים והמקומיים, מענה על שאילתות, פרסום מודעות
בעיתונות הכתובה והאלקטרונית, שימוש ברשתות חברתיות, אתר המועצה, אפליקציה יישובית ,הפקת עלונים ומידעונים לציבור.
אחראי על ניהול הקשר השוטף עם גופי תקשורת ועיתונות ארצית ומקומית
ניהול מערך יחסי הציבור של פעולות המועצה ועובדיה
אחראי על שיווק פרסום והפקת מידע לציבור
 

פרטי יצירת קשר