רשימת קיצורי מקלדת

מידע נוסף תכנית מתאר


כביש עוקף צפון מערבי בנימינה

עמדת המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה בנושא כביש עוקף צפון מערבי בנימינה בתכנית המתאר
קראו עוד

שיחת זום בנושא תכנית המתאר (נחלים)

קראו עוד

מסמכי תכנית המתאר המלאים

קראו עוד

מידע כללי ותהליך העבודה

גיבוש חזון ותכנית מתאר, התכנית האסטרטגית ותכנית אב לחינוך.
קראו עוד