רשימת קיצורי מקלדת

דו"ח הממונה על חופש המידע

ממונה על חופש המידע במועצה
דקלה יהושע ברוך, טל' 04-6186402, מייל Mazkirut@bin-ada.co.il
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דיווח הממונה לחופש המידע לשנת 2023
05/03/2024 00:00:00
2.
דיווח הממונה לחופש המידע לשנת 2022
02/05/2023 00:00:00
3.
דיווח הממונה לחופש המידע לשנת 2021
21/02/2022 00:00:00
4.
דיווח הממונה חופש המידע שנת 2020
21/02/2021 00:00:00
5.
דיווח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2019
29/09/2020 00:00:00
6.
דיווח בנושא תלונות הציבור לשנת 2018
11/12/2019 00:00:00
7.
דיווח בנושא תלונות הציבור לשנת 2018
11/12/2019 00:00:00
8.
דיווח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2018
16/07/2019 00:00:00
9.
דיווח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2017
18/03/2017 00:00:00
10.
דוח הממונה על חופש המידע משנת 2016
01/01/2016 00:00:00
11.
דיווח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2015
01/01/2015 00:00:00
12.
דיווח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2014
01/01/2014 00:00:00