רשימת קיצורי מקלדת

דרושות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
שאלון למועמד
29/09/2025 00:00:00
2.
מכרז כ"א פנימי/חיצוני 14.24 עו"ס צעירים
11/07/2024 00:00:00
3.
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס ' 14.24 למועצה המקומית בנימינה גבעת עדה דרוש/ה עו"ס/ת משפחות
11/07/2024 00:00:00
4.
הליך בחירה שוויוני ושקוף לבחירת תומכ/ת חינוך בגני הילדים
02/07/2024 00:00:00
5.
למועצה המקומית בנימינה גבעת עדה דרוש/ה אב בית/איש תחזוק ה בבית הספר "הנדיב" בבנימינה
26/06/2024 00:00:00
6.
מכרז פנימי /חיצוני 10.24 לתפקיד פקח/ת חנייה וחוקי עזר ברשות
02/06/2024 00:00:00
7.
דרוש/ה אב בית/איש תחזוק ה בבית הספר "הנדיב" בבנימינה
8.
מכרז פנימי/ פומבי 09.24 למועצה מקומית בנימינה גבעת עדה דרוש/ה דובר/ת הרשות המקומית
9.
מכרז כ"א חיצוני/פנימי 07.24 למועצה המקומית בנימינה גבעת עדה דרוש/ה מנהל/ת אגף חק"ר ( חינוך, קהילה, רווחה )
10.
הליך בחירה שוויוני ושקוף לתפקי ד למועצה המקומית בנימינה גבעת עדה דרוש/ה אב בית/איש תחזוק ה בבית הספר "הנדיב" בבנימינ ה
11.
מכרז פנימי/ פומבי 11.24 למועצה מקומית בנימינה גבעת עדה דרוש/ה דובר/ת הרשות המקומי ת