רשימת קיצורי מקלדת

בשל עבודות הנגשה שיבוצעו במועצה ביום ה' 28.12.23- לא תתקיים קבלת קהל. משרדי המועצה יעבדו כרגיל ויעניקו שירות טלפוני או באמצעות הדואר האלקטרוני.

בשל עבודות הנגשה שיבוצעו במועצה ביום ה' 28.12.23- לא תתקיים קבלת קהל.
משרדי המועצה יעבדו כרגיל ויעניקו שירות טלפוני או באמצעות הדואר האלקטרוני.