רשימת קיצורי מקלדת

הודעת הנגשה

הודעה בדבר מקומות ציבוריים במועצה המקומית בנימינה גבעת עדה

שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות הנגישות במהלך השנה שהסתיימה ביום ט' בניסן התשפ"ג

(31 במרס 2023)

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998

בתוקף סמכותה של המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה לפי סעיף 19ט(ג1א)(3) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' בפרק ה'1 לחוק והושלמה בהם חובת ההנגשה בתקופה של שנה שהסתיימה ביום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023). רשימה זו כוללת 25% לפחות מהמקומות שנכללו בתכנית שפורסמה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2)(ב) לחוק:

רשימת מבנים קיימים:

מס' סידורי

שם המבנה

שם הישוב והרחוב

מספר בית

X מרכז מבנה

Y מרכז מבנה

השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו

מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)

1

בית כנסת מרכזי תפארת בנימין

קרן היסוד בנימינה

4

   

לא ניתן שימוש מונציפלי במבנה- בית הכנסת

חניה נגישה לרכב גבוה. דרך נגישה.

בעלת הנכס

2

תחנה לבריאות המשפחה בגבעת עדה

ח"י גבעת עדה

60

   

לא ניתן שימוש מונציפלי במבנה- שירות של משרד הבריאות

חניה נגישה לרכב גבוה. דרך נגישה.

בעלת הנכס

3

בית יד לבנים

קרן היסוד בנימינה

4 ב'

   

שירותים מוניציפליים - מבנה לשימור פעילות ביום הזיכרון - חד שנתית

חניה נגישה לרכב גבוה.

דרך נגישה.

בעלת הנכס ומפעילה

4

מבנה הצופים בנימינה

רחוב הברוש בנימינה

30

   

לא ניתן שירות מוניציפלי במבנה – צופים

חניה נגישה לרכב גבוה. דרך נגישה. תא שירותים

בעלת הנכס

5

ספריה בגבעת עדה

הדקל, גבעת עדה

15

   

שירותים מוניציפליים לאזרח

חניה נגישה לרכב גבוה. דרך נגישה. תא שירותים

בעלת הנכס ומפעילה

6

מקלט הרחבה רחוב הארזים

הארזים גבעת עדה

69

   

מקלט ציבורי בלבד- זהו מקלט קיים, הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של מעל 1.5 מ' ואשר מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש.

חניה לרכב גבוה. שביל גישה נגיש טיפול במדרגות

בעלת הנכס ומפעילה

7

בית כנסת חסד אל

הרימון גבעת עדה

21

   

לא ניתן שירות מוניציפלי במבנה – בית כנסת בתפעול אחר

חניה נגישה לרכב גבוה.

דרך נגישה.

בעלת הנכס

8

בית חב"ד

האירוס

7

   

לא ניתן שירות מוניציפלי במבנה – בית כנסת בתפעול אחר

חניה נגישה לרכב גבוה.

דרך נגישה.

בעלת הנכס

9

מקלט רחוב הרקפת

הרקפת בנימינה

11א

   

מקלט ציבורי בלבד- זהו מקלט קיים, הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של מעל 1.5 מ' ואשר מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש.

חניה לרכב גבוה. שביל גישה נגיש טיפול במדרגות

בעלת הנכס ומפעילה

10

מקלט הכרמל

קרן היסוד פינת הכרמל בנימינה

50

   

לא ניתן שירות מוניציפלי במבנה – חוג מוזיקה בתפעול אחר

חניה נגישה לרכב גבוה.

דרך נגישה.

בעלת הנכס

11

בית הראשונים בנימינה (מוזיאון)

הכרמל

55

   

שירותים לאזרח – מוזיאון ומבנה לשימור

חניה נגישה לרכב גבוה.

דרך נגישה. תא נגיש

בעלת הנכס ומפעילה

12

מבנה פיס בריאות השן

רח' ח"י

61

   

לא ניתן שירות מוניציפלי במבנה-פעילות פרטית

חניה נגישה לרכב גבוה.

דרך נגישה.

בעלת הנכס

רשימת מקומות שאינם בניין:

מס' סידורי

שם המקום

שם הישוב והרחוב

מספר בית

X מרכז מקום

Y מרכז מקום

סוג המקום שאינו בניין

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו

מקור החובה של הרשות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)

1

גן מאיר

העצמאות פינת נורית בנימינה

 

194169

714822

גן ואתר משחקים שכונתי

חניה נגישה לרכב גבוה. דרך נגישה. מתקנים נגישים

בעלת הנכס ומפעילה

2

גן הרימון (גדסי)

הרימון גבעת עדה

 

201229

713946

גן ואתר משחקים שכונתי

חניה נגישה לרכב גבוה. דרך נגישה. מתקנים נגישים

בבעלות רמ"י מועצה בתפעול המועצה

3

גן יפה נוף (גן הקמה)

גבעת עדה

 

201630

714048

גן ואתר משחקים אזורי

חניה נגישה לרכב גבוה. דרך נגישה. מתקנים נגישים

בעלת הנכס ומפעילה

4

גן הסיגלית

הסיגלית בנימינה

 

194369

714925

גן ציבורי שכונתי

חניה נגישה לרכב גבוה. דרך נגישה. ריהוט נגיש

בבעלות קק"ל בתפעול המועצה

5

מגרש כדורסל ששת הימים

בנימינה

 

196039

714160

מגרש ספורט

חניה נגישה לרכב גבוה.

דרך נגישה.

בעלת הנכס ומפעילה

6

מגרשי ספורט

גבעת עדה

 

201828

713710

מגרש ספורט

חניה נגישה לרכב גבוה.

דרך נגישה.

בבעלות רמ"י מועצה בתפעול המועצה

7

חניון וגן הנצחה

בנימינה

 

195560

714073

חניון וגן הנצחה

חניה נגישה לרכב גבוה.

דרך נגישה.

בעלת הנכס ומפעילה

8

מגרש חניה

ח"י גבעת עדה

 

200769

713627

חניון ציבורי

חניה נגישה לרכב גבוה.

דרך נגישה.

בעלת הנכס ומפעילה

אני, איתי ויסברג, ראש המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה, מצהיר בזאת לפי סעיף 19ט(ג1א)(3) לחוק, כי לצורך ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% נוספים מהמקומות המופיעים בתכנית שפורסמה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2)(ב) לחוק עד יום כ"א באדר ב' התשפ"ד (31 במרס 2024) הקצתה המועצה המקומית, תקציב בסכום של 3,561,420 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.

‏ י"ג אדר תשפ"ג __________________(חתימה)

‏06 מרץ 2023 איתי ויסברג ראש המועצה

(חמ 3-6366)[1] ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשפ"ב, עמ' 61.