רשימת קיצורי מקלדת

מידע כללי ותהליך העבודה

מידע כללי על תכנית המתאר - הליכי שיתוף הציבור בבנימינה - גבעת עדה

שנת 2015 הייתה שנת תכנון ארוך טווח במושבות בנימינה וגבעת עדה. צוותי התכנון עסקו בתכניות הבאות: גיבוש חזון ותכנית מתאר, התכנית האסטרטגית ותכנית אב לחינוך.
 

שיתוף הציבור בדרך לגיבוש חזון ותכנית מתאר: עם הפנים לעתיד המושבות

על התהליך לגיבוש החזון

איך היינו רוצים שהמושבות בנימינה וגבעת עדה ייראו בשנים הבאות? מה היחס הנכון בין שימור וחיזוק המורשת לבין פיתוח והמשך בנייה? מה יאחד ומה יבדיל בין שתי המושבות, גבעת עדה ובנימינה? מה אנחנו רוצים להיות כשנהיה "גדולים"?
 
את התשובות לשאלות האלה אנחנו לא רוצים להשאיר ליד המקרה, או ליוזמות ולחצים של בעלי עניין כאלה או אחרים. לא! את התשובות אנחנו רוצים לגבש יחד, בתהליך משותף ומלא איתכם, תושבי המושבות. רק ביחד נחליט מי אנחנו ומה אנחנו ולאן אנחנו רוצים להתקדם.
לצורך כך החלטנו לצאת לדרך. המועצה ומינהל התכנון במשרד הפנים מקדמים בימים אלה תכנית מתאר כוללנית-סטאטוטורית לבנימינה-גבעת עדה, אשר תיצור את המסגרת התכנונית המיטבית לפיתוח המושבות בעשורים הבאים. במקביל, המועצה מקדמת תוכנית אסטרטגית למושבות.
 
במסגרת התוכניות, המתאר והאסטרטגית, נקבע את אופי ביתנו המשותף ויעדיו לטווח הארוך, נגדיר קווים מנחים לתוכניות אב לחינוך, קהילה וכלכלה, ונקבע מהם המיזמים שיהוו מנועי צמיחה עבורנו.
 
וכמו בכל דרך, גם לדרך שלנו יש נקודת מוצא והיא עיצוב חזון המושבות בנימינה וגבעת עדה. חזון אשר ישמש כמצפן למגוון תחומי חיינו, לריכוז מאמצים ולהבטחת תוצאות. חזון קצר יחסית, ברור ובהיר, שיהיה מובן ומוסכם על כולנו ושיגדיר את תעודת הזהות שלנו בעתיד.
לכן, חשוב שכולנו נשתתף בעיצוב התהליכים. שנצבע ביחד, כל אחד על-פי גווניו, את התמונה העתידית של ביתנו המשותף.
 

איך נוכל לעשות זאת? בשני ערוצים מקבילים:

1. באמצעות מפגשי שיתוף פתוחים לכלל הציבור, במסגרת תוכנית מתאר כוללנית-סטאטוטורית למושבות, בהובלת חברת אביב AMCG.
2. באמצעות כלי טכנולוגי מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, שפותח על ידי חברת inQL. לכניסה לאתר הייעודי להתייחסות התושבים בנושא חזון המושבות, אנא לחצו כאן.
 

לוח הזמנים לגיבוש החזון

להלן פירוט הערוצים ולוחות הזמנים של מפגשים שהתקיימו -

1-9/5/2015 - שיתוף ציבור וירטואלי לכלל הציבור
5/5/2015 בשעה 18:00 - מפגש שיתוף ציבור בחצר טפרברג, דרך רגבים, גבעת עדה
11/5/2015 בשעה 18:00 - מפגש שיתוף ציבור באולם הספורט של בי"ס אשכולות, רח' המורה בנימינה
 
שני המפגשים יתקיימו על פי גישת הopen space- אשר יונחו על ידי צוות שיתוף הציבור של תוכנית המתאר. במפגש יתקיימו דיוני עומק בשיטה של "שולחנות עגולים", בנקודות המפתח הנוגעות לאורח החיים במושבות.
 

על תכנית המתאר ואיך זה משפיע עלינו התושבים?

תכנית מתאר עיר היא תכנית סטטורית אשר מתווה את האופן בו יתפתח היישוב המשותף והקהילות של בנימינה וגבעת עדה בעשרות השנים הבאות. התכנית תקבע מה מותר ומה אסור לפתח במושבות בשנים הקרובות, כלומר כיצד ולאן יתפתחו המגורים, המסחר, שירותי הציבור, השטחים הפתוחים ועוד. כפי שעולה מהשם עצמו, זוהי תכנית מתארת, כלומר תכנית שמביטה מלמעלה באופן כללי ולא נכנסת לרמת הבית הבודד.
 
לתכנית המתאר יתרונות רבים, ברמה היישובית וכן ברמה האישית, לכל אחת ואחד מהתושבים: על פי הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, ישוב בעל תכנית מתאר כוללנית מאושרת יכול לקבל סמכות לאשר תכניות שעד היום היו בסמכותה של הוועדה המחוזית (בכפוף להגבלות מסויימות), מה שיביא לזירוז משמעותי מאוד בהליכים התכנוניים.
 
תכנית המתאר צפוייה להגדיר את תחומי והיקפי הפיתוח של גבעת עדה ובנימינה לשנים הבאות. אישור התכנית יאפשר למועצה לתכנן את צעדיה מראש לטווח הזמן הקצר והארוך, בתכניות אב נושאיות בתחומים שונים כגון תחבורה, תשתיות, כלכלה אורבנית וחינוך.
 
אישור התכנית צפוי לשים קץ לאי הוודאות ולספקולציות בשטחים החקלאיים, שכן תחומי הפיתוח יהיו מוגדרים וידועים לכל. בנוסף, תכנית המתאר המאושרת תאפשר למועצה לאשר הגדלת אחוזי בנייה באזורים מוגדרים המתאימים לכך, באמצעות תכניות הבנייה (תב"ע).
מה שייקבע בתכנית עתיד להשפיע על כל אחד מאיתנו התושבים. מכאן חשיבותה.
 

מי מכין את התכנית? מה מעורבות התושבים?

את התכנית מכין צוות מקצועי ורחב של מומחים לכל התחומים בהם עוסקת התכנית (כאמור: תכנון אדריכלי, תחבורה, שטחים פתוחים, שטחי ציבור, סביבה, עסקים, תיירות, שיתוף הציבור ועוד). מי שהזמין את התכנית הם מינהל התכנון במשרד הפנים והמועצה המקומית, ותהליך הכנת התכנית מלווה בוועדת היגוי רחבה לה שותפים נציגי משרדי ממשלה שונים, נציגי ועדת התכנון ועוד.
 
בראש צוות התכנון עומדת אדר' דורית שפינט, שותפה במשרד האדריכלים עוזי גורדון אדר' אשר זכה במכרז שיזם משרד הפנים להובלת התהליך. את התוכנית תנהל חברת אביב AMCG.
 
שחקנים מרכזיים נוספים בהכנת התכנית, הם תושבי המושבות, אנחנו. בחודש ינואר 2015, ממש עם תחילת התהליך, נערך המפגש הראשון עם קבוצת מיקוד של תושבים, כחלק מסדרת מפגשים עם מספר קבוצות מיקוד עם תושבים ובעלי תפקידים. בנוסף, נשלח לכלל התושבים סקר עמדות מקיף, בשאלות רבות הנוגעות לחיים במושבות.
 
תוצאות הסקר, יחד עם המסקנות מקבוצות המיקוד, מהוות את התשתית הראשונית והבסיסית של המתכננים, בלימוד והיכרות עם אתגרי המושבות והקהילות שלנו. בהמשך ייערך התהליך המשמעותי והעמוק יותר של שיתוף הציבור, במפגשי שיתוף ושיח עם מספר רחב של תושבים, תוך גיבוש עקרונות והצגת חלופות תכנוניות.
 

בסופו של התהליך יתקבלו שלושה תוצרים:

תשריט: מפה של היישוב בצבעים שונים. כל צבע מגדיר ייעוד קרקע אחר (לדוגמה: מגורים, מסחר, מבני ציבור, שטחים פתוחים ועוד).
תקנון: חוברת עבה שכתובה בצורה משפטית המהווה הוראות של התכנית. אחרי אישור התכנית התקנון הופך לחוק מחייב שאסור להפר אותו.
נספחים: מסמכים המפרטים בנוגע לדברים שחייבים לעשות (נספחים מחייבים) בנושאים שונים, כגון: תחבורה, ניקוז, תשתיות, וכן לגבי צעדים שכדאי לעשות (נספחים מנחים) בנושאים שונים כגון שימור, סביבה וכדומה.
 

מה ההבדל בין תכנית מתאר לתכניות אחרות?

תכנית המתאר ליישוב כפופה לתכניות גדולות יותר (של המרחב או של כל המדינה) שנמצאות "מעליה". יש לא מעט תכניות "גדולות" שקובעות למועצה חלק מכללי המשחק. מצד שני, "מתחת" לתכנית של המועצה יש תכניות קטנות יותר המפרטות אותה וקובעות מה יקרה באזור מצומצם (לדוגמה: תכנית של פינוי ובינוי או תכנית שינוי של אזור מסחרי). תכניות אלו יהיו כפופות לתכנית המתאר.
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
החלטת הפקדה
04/03/2020 00:00:00
2.
התייחסות המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה לתוכנית המתאר 1/2020
30/01/2020 00:00:00
3.
התייחסות מתכננת מחוז חיפה לתוכנית המתאר 12/2019
29/01/2020 00:00:00
4.
התייחסות אקולוגית מרחבית לתוכנית המתאר
28/01/2020 00:00:00
5.
עמדת המועצה וניתוח פערים מול מנהל התכנון
27/01/2020 00:00:00
6.
הודעה על שינוי שמות רחובות
7.
סיכום כנס שיתוף ציבור בנימינה וגבעת עדה חלופות 10.1.16
8.
שיתוף ציבור בנושא חזון
9.
מתווה לשיתוף הציבור לגיבוש תכנית המתאר
10.
לוח הזמנים המתוכנן לתכנית המתאר
11.
הזמנה למפגש עם אנשי תכנון וסביבה, 12.2.2015
12.
סיכום עיקרי מפגש קבוצת המיקוד עם תושבים בבנימינה
13.
סיכום עיקרי מפגש קבוצת המיקוד עם תושבים בגבעת עדה
14.
סיכום עיקרי מפגש קבוצת המיקוד עם חברי מליאת המועצה
15.
סיכום עיקרי קבוצת המיקוד עם אנשי תכנון
16.
עיקרי סקר תושבים בנושא תכנית המתאר היישובית
17.
הזמנה לתהליך שיתוף ציבור לגיבוש חזון למושבות
18.
מצגת תכנית אב לתחבורה